Ett axplock ur utbildningen

Kursmoment 2023-03-30:

"läkemedelsbehandling vid olika typer av smärta"

Som pdf klicka här