Om mig

Efter ett utbytesår i Lubbock, Texas avslutade jag gymnasiestudierna i Umeå. Därefter gick jag en termin på systemvetenskaplig linje. Datorintresset har kvarstannat, men jag bytte till Läkarlinjen (numera heter det Läkarprogrammet) vid Umeå Universitet.

Efter Läkarlinjen hade jag tänkt prova på att vikariera som underläkare på ögonkliniken. Istället blev det AT (numera har man bytt till BT) i Örnsköldsvik. Därefter ST (specialisttjänstgöring) inom anestesi och intensivvård vid Umeå Universitetssjukhus (numera Norrlands Universitetssjukhus).

Efter halva tjänstgöringen gjorde slumpen att jag hamnade på anestesikliniken på Karolinska Sjukhuset i Solna (numera NKS) där jag blev specialist. Jag hade även börjat forska och disputerade 2011.

Eftersom jag tidigt fick upp ögonen för smärta så påbörjade jag en (påbyggnads)ST i smärtlindring. Specialist i anestesi och intensivvård blev jag 2003, och dubbelspecialist i smärtlindring 2005. Jag varvade arbetet med tjänstgöring inom NHS i England ffa på somrarna, då arbetet var ett fantastiskt sätt att bli kliniskt bättre.

Efter arbete på Karolinska från 2000 till 2011 bytte jag dag- och jourarbete till enbart arbete på kontorstider iochmed byte av arbetsplats till Capio St Görans Sjukhus. Jag började som medicinskt ansvarig och har sedan 2014 varit verksamhetschef på Smärtkliniken.

Förutom avhandlingen så har jag skrivit en bok (tillsammans med Carin Hjulström), som dessutom är läsbar. Den kommer ut 12 augusti 2021 och heter ”Överlista smärtan”.  Beställ den här på www.karstenahlbeck.com. Eller så väntar du tills den finns i välsorterade boklådor.